Paramedische zorg

Welke andere zorg kan u helpen?

Medicijnen zijn niet de enige manier om te ziekte van Parkinson te behandelen. Een eerste goede stap is altijd een gezonde leefstijl met veel bewegen. Verder zijn ook andere beroepsgroepen dan neurologen en parkinsonverpleegkundigen in staat om Parkinsonpatiënten te helpen. Hieronder wordt een aantal belangrijke therapieën genoemd.

Fysiotherapeut


De fysiotherapeut helpt parkinsonpatiënten om te gaan met de fysieke beperkingen die de ziekte met zich mee kan brengen. De fysiotherapeut kan helpen actief te blijven, zodat de ziekte langer stabiel blijft. Ook kunnen patiënten zich bewust worden van (simpele) aanpassingen waardoor bewegen beter gaat, of het weer mogelijk is een hobby uit te oefenen.

Diëtist


Een diëtist kan helpen met het oppakken van een gezondere leefstijl. Een gespecialiseerde diëtist is zich bewust van de eisen die de ziekte van Parkinson en de medicijnen daarvoor stellen aan het eetpatroon van patiënten. Samen met de diëtist kunt u een oplossing zoeken voor bijvoorbeeld minder eetlust of smaak, en ongewenst aankomen of afvallen.

Ergotherapeut


De ergotherapeut helpt patiënten in hun dagelijks functioneren in huis, werk en vrije tijd. De ergotherapeut kan patiënt en mantelzorger helpen met concrete dingen die minder goed gaan, zoals aankleden of brood smeren, maar ook met complexere problemen zoals het samen opstellen van een goed dagrooster, waarvoor de patiënt genoeg energie heeft.

Logopedist


De logopedist helpt patiënten die bijvoorbeeld moeite hebben met spreken. Samen met de therapeut wordt de patiënt zich bewust van waneer het spreken minder goed gaat en wat daartegen kan helpen. De logopedist kan ook helpen bij problemen met kauwen en slikken, of met de speekselaanmaak.

Wat is voor u geschikt?

Hierboven staan de meest gebruikte therapieën, waarvoor het meeste wetenschappelijk bewijs is. In overleg met uw dokter of parkinsonverpleegkundige kunt u bepalen of een van deze therapieën voor u geschikt is. Het gaat hierbij altijd om een periode van ondersteuning door een van de disciplines, waarna het de bedoeling is dat u zelf weer verder kunt. Er moet dus een duidelijk probleem zijn waarmee u samen aan de slag kunt.

Hoe vindt u iemand in de buurt?

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Meer dan 2000 zorgverleners zijn aangesloten bij dit netwerk. Parkinsonpatiënten en verwijzers kunnen gemakkelijk op zoek naar zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de behandeling van de ziekte van Parkinson. Kijk hiervoor op de ParkinsonNet Zorgzoeker voor alle specialisten bij u in de buurt.
Logo_ParkinsonNet