Voor professional

De Parkinson keuzehulp is bedoeld om jonge, vroege fase Parkinsonpatiënten te informeren over hun behandeling en behandelmogelijkheden en waar mogelijk gezamenlijke besluitvorming van neuroloog en patiënt te ondersteunen.

Waar kunt u de Parkinson keuzehulp informatiekaarten voor inzetten?

1. Uitleg ziekte van Parkinson


Op de eerste informatiekaart staat geïllustreerd wat de ziekte doet in de hersenen. Aan de hand hiervan kunt u de ziekte begrijpelijk aan de patiënt uitleggen. Ook staan er kort de verschillende soorten symptomen en een paar voorbeelden genoemd. U kunt in het adviesvak kort noemen wat relevant is voor deze specifieke patiënt, bijvoorbeeld een opmerking over de ernst van de ziekte of over de leeftijd van de patiënt.

2. Patiënt betrekken


Op de achterkant van de eerste informatiekaart staan kort de behandelmogelijkheden uitgelegd met een duidelijke illustratie. Ook wordt de patiënt hier verwezen naar deze website waar betrouwbare informatie te vinden is over de ziekte en de behandelingen. Verder staan er een aantal vragen die de patiënt thuis kan voorbereiden voor het vervolgconsult.

3. Medicatieoverzicht


De tweede informatiekaart toont de mogelijke startmedicatie in een verkorte evidence tabel (option grid). Idealiter wordt de keuze gemaakt met een geïnformeerde patiënt. Dus in een tweede consult nadat de patiënt zich thuis heeft kunnen voorbereiden. Soms is dat niet mogelijk. Dan kunt u samen de option grid doornemen en leest de patiënt thuis verder over de gekozen behandeling.

Wetenschappelijk bewijs

De website richt zich op initiële behandeling met levodopa of dopamine agonist (monotherapie). De evidence voor andere behandelingen is door de ontwikkelaars van de multidisciplinaire richtlijn als niet overtuigend genoeg beoordeeld om voor te schrijven als initiële (mono)therapie. De patiëntinformatie op de website is gebaseerd op een evidence synthese die werd uitgevoerd op de evidence tot oktober 2014.